Tilbud til de frivillige

Du bliver sat ind i selvhjælps værdier og principper. Det er vigtigt, at du forstår selvhjælpstanken, for at du kan yde den rette hjælp til deltagerne, men også for at kunne se, hvornår en deltager har brug for anden hjælp end den, vi kan yde i selvhjælpsregi.

Som frivillig i Selvhjælp Haderslev forventes du at deltage i et igangsætterkursus, når det udbydes, så du er i stand til at varetage styringen selvhjælpsgrupperne og er rustet til at afholde individuelle samtaler, hvis det er dit ønske som frivillig.

Oplever du, som frivillig, at du har brug for sparring eller hjælp til at komme videre med den selvhjælpsgruppe du er igangsætter i, har du mulighed for at tage det op i supervision med en ekstern konsulent. Udover supervision tilbyder Selvhjælp Haderslev opkvalificeringskurser, og medindflydelse på de arbejdsopgaver, der skal løftes. Det er også altid muligt at få intern supervision.

Vi er opmærksomme på, at interesser og overskud kan ændre sig over tid, og det er derfor muligt, for den frivillige at tilpasse sine arbejdsopgaver, så de fortsat er meningsfulde for den enkelte. Dette sker selvfølgelig i respekt for de deltagere, man har i sine grupper eller har til samtale, således deltagerne trygt kan stole på, at der er tager hånd om dem.

Udover supervision, kurser og foredrag har man som frivillig også mulighed for at deltage i en frivillig udviklingssamtale (FUS) samt aktiviteter af mere social karakter, i det omfang man har lyst og interesse.

Udover tilbuddene i huset har man som frivillig også mulighed for at deltage i kurser udbudt af CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde).

Scroll to Top