Målgruppe og værdigrundlag

Selvhjælps målgruppe er børn, unge og voksne, der er i krise eller står med udfordringer i livet, og som har behov for og ønske om at mødes med andre i samme situation.

Selvhjælp Haderslevs formål er at tilbyde anonym og gratis hjælp til selvhjælp til alle borgere i Haderslev kommune. Vi tilbyder både selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler med frivillige, der har ressourcer til at lytte, støtte og give omsorg. Man behøver ikke klare svære udfordringer selv, Selvhjælp Haderslev er her for dig.

Selvhjælps værdier er: Gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Ligeledes er tavspligten en af grundpillerne i selvhjælpsgrupperne.

Gensidigheden opstår når alle i gruppen deltager og bidrager til fællesskabet, i det omfang man har overskud og lyst. Deltagerne er ligeværdige forstået på den måde, at de deler fælles udfordringer eller problemstillinger. I gruppen behandles deltagernes ønsker, behov og meninger med samme respekt og anerkendelse af fællesskabet. En selvhjælpsgruppe bygger på medmenneskelighed og har en anerkendende tilgang til hver enkelt deltager. Grundlaget er baseret på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.

Scroll to Top