Vi kan alle befinde os i en livssituation hvor vores hidtidige mestringsstrategier og ressourcer ikke slår til. Det kan være efter et tab af en vigtig relation, hvis man er pårørende til en der har det svært eller er syg, eller hvis man som forældre oplever ens barn mistrives. Situationer som disse kan slide på de betydningsfulde relationer man indgår i, man kan forsøge at ’skåne’ venner og familie, hvilket kan føre til en følelse af ensomhed, og her kan selvhjælp være en hjælp til dig.

Der kan være mange grunde til, at man har brug for en individuel samtale, og ikke er klar til eller har lyst til at deltage i en selvhjælpsgruppe. Derfor tilbyder Selvhjælp også individuelle samtaler med en kompetent person, der er nærværende og lyttende, og som har tavshedspligt.

Samtalen har til sigte at bidrage til, at deltageren kommer videre i livet og udvikler nye mestringsstrategier eller handlemuligheder, og derved opnår større livskvalitet.

I de individuelle samtaler er det dig, som deltager, der bestemmer, hvad der skal tales om, og du behøver kun fortælle det, du har lyst til. I nogle tilfælde kan det være, at vi sammen finder andre tilbud, der også kan være med til at hjælpe dig på vej.

Uanset om der er tale om selvhjælpsgrupper eller individuelle samtaler, gælder det, at de er anonyme, og alle har tavshedspligt.

Scroll to Top