Retningslinjer for deltagelse i grupperne

Vi har fra Selvhjælp Haderslev valgt at opstille nogle retningslinjer for gruppen for at skabe en tryg og respektfuld ramme om jeres samvær i gruppen.

Retningslinjer for gruppen:

 • Alle deltagere i gruppen, borgere såvel som frivillige, har tavshedspligt. omkring, hvem de er i gruppe med, og hvad der bliver fortalt i gruppen.
 • Den frivillige styrer mødet og sørger for, at alle deltagere får taletid.
 • Der må ikke afbrydes, når et andet gruppemedlem taler.
 • Grænser respekteres.
 • Alle har ret til at sige nej til hvad som helst. Et nej skal altid respekteres.
 • Følelser kan ikke diskuteres. Hvad et gruppemedlem føler, bør der aldrig tvivles på. Alle i gruppen skal kunne tale frit uden at blive mødt af andres fortolkninger og forståelser.
 • Når der gives feedback, taler vedkommende kun om sig selv, og det vedkommende selv føler, tænker og oplever i forhold til det, den anden talte om.
 • Der kommenteres ikke på andres historier, men borgeren må gerne spejle sig selv i den.
 • Det er tilladt at forlade rummet, hvis du er blevet så berørt, at du har brug for at være dig selv et øjeblik
 • Der må ikke drikkes alkohol i gruppen
 • At deltage i gruppen prioriteres og anses som en forpligtigelse, både ift. dig selv, men også ift. de andre i gruppen
 • Ophør i gruppen meddeles senest 2 gange før. Altså den næstsidste gang du deltager i gruppen
 • Ved start i gruppen aftaler I indbyrdes, om I vil hilse på hinanden på gaden, når I mødes eller om I ønsker total anonymitet. Ikke alle fortæller venner og familie, at de deltager i en kvindegruppe og den anonymitet skal vi respektere
 • Hvis du er syg eller af anden grund forhindret i at deltage i et møde meldes afbud til Selvhjælp Haderslev tlf. nr. 74 52 83 30 eller til Selvhjælps frivillige tovholdere i gruppen.
Scroll to Top