Selvhjælpsgrupper

Geometric illustration of multi coloured human figures

Vi tilbyder både åbne sociale netværksgrupper og lukkede selvhjælpsgrupper. De forskellige tilbud har lukket på helligdage og i juli måned. Dette gælder dog ikke for eftermiddagssamvær.

Er du interesseret i at deltage i en af grupperne, kontakt da Selvhjælp Haderslev i vores kontortid mandag til torsdag kl.10-14.

AKTUELLE GRUPPER

Åbne sociale netværksgrupper uden afbud.Tidspunkt
Sang og livsglæde1. mandag i måneden.
Historielæsning3. mandag i måneden
Kreativt samvær3. torsdag i måneden
EftermiddagssamværHver tirsdag
Netværkscafé for (tidligere og nuværende) kræftramteHver mandag (ikke helligdag)
Selvhjælpsgrupper med afbud.Tidspunkt
Netværksgruppe for forældre til børn med skolevægring 
GågruppeHver torsdag
Fra mistrivsel til trivsel – et tilbud til unge 
Når maden tager magtenOnsdag i ulige uger
Tilbud for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  – Kvindegruppe  Ca. hver 14. dag. Aftales fra gang til gang. Se kalenderen.
Pårørende til borgere med demensTorsdag i lige uger
Onsdagsklub for demensramte og deres pårørendeOnsdag i lige uger
Træning og fællesskabHver onsdag
SorggruppeOnsdag i ulige uger
Tilbud til pårørende til veteraner (Lavgade 9) 
ViftenTirsdag i ulige uger
Andre tilbud i Selvhjælp Haderslev 
Rådgivning / hjælp til computer, E-boks, kontakt til kommune, testamente etc. 
Gratis bisidder til borgere, der har tilknytning til Selvhjælp Haderslev 
Scroll to Top