Hvad tilbyder vi?

Grupper

Kønsopdelte selvhjælpsgrupper hvor du kan:

  • Møde andre med lignende oplevelser som dig.
  • Få udvekslet tanker, erfaringer, problemer, sorger og glæder.
  • Et fortroligt og trygt rum hvor alle har tavspligt.

De er to frivillige tovholdere tilknyttet gruppen, som sørger for struktur og for at alle kan komme til orde i det omfang man ønsker.

Individuelle samtaler med en frivillig

Samtalerne er ikke behandling eller terapi, men en mulighed for at snakke om de problemer og følelser der fylder i dit liv.

Samtalerne er både jeg-støttende og jeg-styrkende.

I de individuelle samtaler får du mulighed for at dele dine tanker med en kvalificeret sparringspartner, der har tiden og roen til at lyttet til dig.

Der er ikke en fast tidsramme for, hvor længe du kan benytte tilbuddet. Det aftales mellem dig og den frivillige i samråd med afdelingslederen.

Har du brug for professionel behandling for dine senfølger, henviser vi til: Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektion (CSM Syd).

Da ventelisten til behandling kan være lang, er vi klar til at støtte dig i ventetiden. Du er også velkommen til at bruge os som supplement til din behandling eller efter endt behandling hos CSM.

Scroll to Top