Bliv frivillig

Kvalifikationer

Da vi i Selvhjælp Haderslev arbejder med mennesker i svære livssituationer, har vi brug for frivillige med særlige menneskelige kvalifikationer.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har bearbejdet evt. egne problemer og har et afklaret forhold til dem
 • er psykisk robust
 • er nærværende og er en god lytter
 • kan sætte dig selv i baggrunden
 • kan fornemme, hvis der er nogen i gruppen, som har brug for professionel støtte
 • kan skabe tryghed og tillid
 • ikke påvirker andre med holdninger ift. religion og politik

Forventninger til dig som frivillig

 • Vi forventer, at du løbende er i kontakt med afdelingslederen, når du løser opgaver for Selvhjælp Haderslev og at du giver jævnlige tilbagemeldinger både på opgaven og på din egen oplevelse og rolle i det. Spørg afdelingslederen, hvis du er i tvivl om noget.
 • Vi forventer, at du løbende dygtiggør dig via kurser, supervision mv.
 • Vi forventer, at du selv siger fra og beder om en pause, hvis du har problemer i dit eget liv.
 • Vi forventer, at du overholder tavshedspligten og indberetningspligten.
 • Vi forventer, at du er ærlig og loyal over for foreningens værdigrundlag, formål og vedtægter.
 • Vi forventer, at du har en ren børneattest, når du arbejder med børn/ unge.

Hvad kan du som frivillig forvente af os?

 • At få løbende støtte og supervision.
 • At deltage i møder med de andre frivillige.
 • At blive oplyst om, hvad der sker.
 • At blive tilbudt opkvalificeringskurser med jævne mellemrum.
 • At få medindflydelse i arbejdet.
 • At få mulighed for at udvikle dine arbejdsområder i dialog med afdelingslederen.
 • At blive tilbudt frivilligudviklingssamtale (FUS).
Scroll to Top