Opstart i en selvhjælpsgruppe

For at kunne deltage aktivt i selvhjælps tilbud, kræver det, at man først er til en afklarende samtale hvor afdelingsleder og deltager afstemmer, de forventninger der er, i forhold til de tilbud der tilbydes i selvhjælps regi.

Som deltager skal man have ressourcer til at deltage i en gruppe. Det er således nødvendigt, at man som deltager kan rumme, lytte, og har overskud til de andre i gruppen, fordi man bliver del af et frivilligt, men samtidigt forpligtende fællesskab. Man bidrager i det omfang man har overskud til, og i gruppen har deltagerne fuld forståelse for, at ens overskud kan variere fra gang til gang. Der er således mulighed for, at man nogle gange er aktiv lyttende, og andre gange vælger at deltage aktivt i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i de bidrag deltagerne kommer med om egne erfaringer, oplevelser og refleksioner over deres egen situation og de udfordringer, den bringer.

Selvhjælpsgrupperne tager udgangspunkt i deltagernes behov og sammensættes efter emne, og enkelte efter alder eller køn. Desuden findes der netværkscaféer, hvor møderne har en mere social karakter. Disse netværkscaféer er f.eks. også med til at øge trivslen og reducere ensomhed blandt deltagerne. Under fanen selvhjælpsgrupper og netværk kan du læse mere om aktuelle tilbud.

For at sikre at alle i grupperne kommer til orde og anerkendt består selvhjælpsgrupperne typisk af 4-8 deltagere. Varigheden for selvhjælpsgrupperne varierer, nogle har en klar afgrænset periode og andre afstemmes efter deltagernes behov.

Der er 1-2 frivillige igangsættere tilknyttet hver selvhjælpsgruppe. Igangsætterne sikrer at praktiske ting fungerer og at alle i gruppen kender selvhjælpsarbejdets idégrundlag. Igangsætterne er ikke behandlere og er ikke en del af gruppen. Læs mere om det at være frivillig under fanen ”Hvad tilbyder Selvhjælp Haderslev frivillige?”

Scroll to Top