Organisation

Frivillig Center og Selvhjælp Haderslev er en frivillig forening.

Frivillig Center og Selvhjælp Haderslevs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 3 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen er frivillige, der særligt yder en indsats omkring det organisatoriske. De ansætter ledere, lejer lokaler og er ansvarlige for budgettet og de aktiviteter, der igangsættes.

Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Frivillig Center og Selvhjælp Haderslev drives med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen, Haderslev Kommune og diverse fonde.

Frivillig Center og Selvhjælp Haderslev er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Frise).

Frivillig Center og Selvhjælp Haderslev er uafhængig af behandlingsmæssige, politiske, religiøse og etniske interesser.

Scroll to Top