– DET HJÆLPER AT TALE MED NOGEN, NÅR LIVET BLIVER SVÆRT.

 

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab mellem mennesker, der mødes med ligesindede om en udfordring, et behov eller problem, som de ønsker at forandre og gøre noget ved.

 

FORMÅL:

Ønsket for at deltage i en selvhjælpsgruppe kan variere, mens det for nogle er den følelsesmæssige spejling og fællesskab, der vægtes højst, kan det for andre være behovet for indsigt og forståelse, der er det centrale. Fælles er, at deltagerne efter et forløb, har fået nye perspektiver på sin situation, og er i stand til at håndtere udfordringerne fremover. På den måde kan arbejdet ses som havende en forebyggende effekt.

 

Mødet i gruppen bygger på tillid, gensidig og medmenneskelighed, og deltagerne har selvfølgelig tavshedspligt.

Scroll to Top