Henvisning til en selvhjælpsgruppe

At indgå i en selvhjælpsgruppe er frivilligt, og man kan således ikke blive henvist til samtaler eller et gruppeforløb. Derimod kan man blive anbefalet at kontakte Selvhjælp, for at høre om de tilbud der er. Når der tages udgangspunkt i frivilligheden, forudsætter det, at deltagerne er i gruppen, så længe det giver mening for dem, og så længe de er med til at skabe forandring.  Grupperne tilpasses og justeres efter deltagernes behov, hvilket betyder, at hver enkelt gruppe evaluerer og forventningsafstemmer i gruppen efter ca. 6 gange.

For nogle kan det give god mening at fortsætte i en selvhjælpsgruppe, hvis man f.eks. har været i et afgrænset forløb andetsteds med henvisning fra det offentlige. Andre gange kan selvhjælpsgrupper eller individuelle samtaler være det, der kan hjælpe én videre.

Fælles for alle selvhjælpsgrupper er, at de er anonyme, og alle har tavshedspligt.

Scroll to Top